IPIC - Công ty Luật TNHH IPIC

Tin tức mới
Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với TP. Hồ Chí Minh

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với TP. Hồ Chí Minh

08/08/2018

Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  [ Xem tiếp ]

Yêu cầu về chứng nhận hợp quy hàng Công nghệ Thông tin nhập khẩu 

Yêu cầu về chứng nhận hợp quy hàng Công nghệ Thông tin nhập khẩu 

07/08/2018

Công văn số 2305/BTTTT-CVT ngày 17/7/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông  [ Xem tiếp ]

Để lại lời nhắn cho chúng tôi