IPIC - Công ty Luật TNHH IPIC

Tin tức mới
Gỡ bỏ yêu cầu thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Gỡ bỏ yêu cầu thông báo website thương mại điện tử bán hàng

10/10/2018

Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015. [ Xem tiếp ]

Lãi vay của các bên độc lập cũng bị khống chế trong hạn mức 20%

Lãi vay của các bên độc lập cũng bị khống chế trong hạn mức 20%

08/10/2018

Công văn số 57305/CT-TTHT ngày 16/8/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP [ Xem tiếp ]

Để lại lời nhắn cho chúng tôi